Solidarność naszą bronią!

Nowa Solidarność to głos młodego pokolenia polskiego społeczeństwa. Polska – nasz wspólny dom, może być równa, sprawiedliwa i solidarna dla wszystkich.

Wierzymy w sprawne państwo, które dba o swoich obywateli. Chcemy państwa, które szanuje prawa pracownicze i buduje mieszkania. Walczymy o państwo, które staje w obronie słabszych i nie boi się przeciwstawiać wielkiemu kapitałowi.

Wspólnie zbudujemy Polskę naszych marzeń.

Równość

Każdy jest równy wobec prawa. Nie ważne, ile ma się pieniędzy lub znajomości, wszyscy muszą stosować prawo w jednakowy sposób

Sprawiedliwość

Dosyć państwa słabego dla silnych i silnego dla słabych. W Polsce musi zapanować w końcu sprawiedliwość społeczna!

Solidarność

Najwyższy czas, aby Polska zaczęła naprawdę dbać o swoich obywateli, w każdym wymiarze życia

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Tylko solidarni, możemy zwyciężyć.